druppel7
  Wat is kwaliteit?   Voor wie zijn wij er?   Over ons   Waar zijn wij goed in?  
     
 

DISCLAIMER

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de informatie die u hier vinden kunt op enig moment zal moeten worden herzien of aangevuld als gevolg van ontwikkelingen of voortschrijdende inzichten. Daarom kan Omtrent-Q geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Gegeven tips en adviezen zijn toegespitst op afzonderlijke gevallen en/of situaties en kunnen daarom mogelijkerwijs niet universeel toepasbaar zijn.
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, bewerkt of verspreid, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Omtrent-Q.
Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Omtrent-Q wordt geacht van het voorgaande kennis te hebben genomen.

 
     
  GAMP, Vaardig, Rapportage, Traceerbaar, HKZ, BETER, Inspectie, GLP, Mensenwerk, ISO9001, Proces, IQ/OQ/PQ, Reproduceerbaar, Keurmerk, ISO, GOED, Kwaliteit, TOJ, Personeelsfiles, Apparatuur, OECD, Kalibratie, Overzicht, Gekwalificeerde mensen, Overzicht, Q, ISO17025, Validatie, Archivering, Yellow Belt, Norm, Audit, Keurmerk, Leren, Effectief, Onderhoud, Overzicht, Training on the job, Klantgericht, Organiseren, Six Sigma, Nulmeting, Verbeteren, Stappenplan, Richtlijnen, Observatie, In kaart brengen, Training & Experience, Breed gedragen, Richtlijnen  
  Contact   algemene voorwaarden   Disclaimer  
logo Omtrent-Q